pergatitje galenike

DETAJET

4000 LEKË

Përgatitje galenike

Historikisht galenika ka përfaqësuar aspektin më të veçantë të profesionit të farmacistit por edhe sot legjislacioni (kombëtar dhe ndërkombëtar) i rezervon një rol të rëndësishëm. Përgatitja e barnave në farmaci lejon modulimin e sasisë të principeve aktive brenda një përgatitjeje, ashtu si dhe mundësinë për të formuluar kombinime substancash që nëse janë të pranishme brenda vetë përgatitjes, mund të kenë efikasitet më të madh. Në modulet e ndryshme të kursit do të prezantohen normativa kryesore që rregullojnë realizimin e përgatesave galenike. Gjithashtu do të ofrohen indikime praktike që lidhen me përgatitjen e formave të ndryshme farmaceutike të përfshira në Farmakopean Zyrtare në fuqi në Itali. Do të trajtohen edhe përgatitje specifike të destinuara për kategori të veçanta pacientësh (p.sh. përgatitje për pacientë pediatrikë ose për t’u përdorur për terapinë e dhimbjes). Në këtë kurs është përfshirë edhe një kapitull specifik i lidhur me përgatitjet e destinuara për përdorim veterinar.

4000 LEKË

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

PËRSHKRIMI

COD: AL-PEF1601B. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion