psoriasis-treatment

DETAJET

2500 LEKË

Psoriaza dhe dermatiti atopik. Roli i terapive lokale në erën e barnave biologjike

Psoriaza dhe dermatiti atopik janë sëmundje inflamatore të lëkurës me rrjedhë recidivuese kronike, që në forma të rënda dhe të përgjithësuara kanë një efekt të rëndësishëm negativ në perceptimin e gjendjes shëndetësore e të mirëqenies dhe në cilësinë e jetës. Përparimet e bëra në kuptimin e imunopatogjenezës së psoriazës kanë përcaktuar ardhjen e terapive biologjike, si një alternativë ndaj terapive sistemike të mëparshme. Edhe për dermatitin atopik gjendet tashmë një terapi biologjike e shënjestruar. Në dritën e kërkesës gjithnjë e më të ngutshme të pacientëve për terapi që janë më të lehta për t’u menaxhuar, të sigurta dhe efektive për një kohë të gjatë dhe të tendencës, veçanërisht në format e psoriazës dhe dermatitit ekzematoz, për respektimin e dobët të terapisë lokale, sepse shpesh konsiderohet joefektive dhe jo gjithmonë e lehtë për t'u përdorur, këshillohet të sqarohen metodat e përdorimit të terapive lokale, për të përmirësuar aderimin në terapi dhe, në mënyrë të pashmangshme, përgjigjen ndaj trajtimit.

2500 LEKË

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: PSORIA-DERMA. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion