modeli bashkengjitur

DETAJET

    Gjuha:
  • Botimi : janar, 2023
  • Faqet : 269
  • Formati : letër
  • ISBN : 9789928443694

12400 LEKË

Intervista e Strukturuar Klinike për Crregullimet e DSM-5 SCID-5-CV

Intervista Klinike e Strukturuar për DSM-5 ®Çrregullimet-Versioni Klinik (SCID-5-CV) e udhëzon klinicistin hap pas hapi përmes procesit diagnostikues të DSM-5. Pyetjet e intervistës paraqiten përkrah kriterit përkatës të DSM-5, për të ndihmuar në vlerësimin e secilit kriter si “i pranishëm” apo “i munguar”. SCID-5-CV, si një mjet unik dhe i vlefshëm, mbulon diagnozat më të shpeshta të DSM-5 të hasura në praktikën klinike, çrregullimet depresive dhe bipolare, spektrin e skizofrenisë, çrregullimet e përdorimit të substancave, çrregullimet e ankthit (çrregullimi i panikut, agorafobia, çrregullimi i ankthit social, çrregullimi i ankthit të përgjithësuar), çrregullimin obsesiv-kompulsiv, çrregullimin e stresit post-traumatik, çrregullimin e deficitit të vëmendjes/hiperaktivitetit (ADHD) dhe çrregullimin e përshtatjes. Në të, do të mbulohen gjithashtu edhe 17 çrregullime të tjera të DSM-5. Falë funksioneve të gjithanshme, SCID-5-CV mund të përdoret në shumë mënyra. Për shembull, për të vlerësuar sistematikisht të gjitha diagnozat madhore të DSM-5 tek adultët, për të përshkruar një grup studimor popullate në aspektin e diagnozave të sotme psikiatrike dhe për të përmirësuar aftësitë intervistuese të studentëve në profesionet e shëndetit mendor ku përfshihen psikiatria, psikologjia, puna sociale në psikiatri dhe infermieristika në psikiatri. Duke shtuar besueshmërinë dhe vlefshmërinë e vlerësimit diagnostikues të DSM-5, SCID-5-CV do të shërbejë si udhëzuesi i duhur i intervistimit. Redaktues Shkencorë: Prof. Gentian Vyshka, Prof. Asociuar Artemisi Shehu, MSc Denata Toçe  

12400 LEKË

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: 355. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion