dermatologia

DETAJET

    Gjuha:
  • Botimi : Dhjetor 2013
  • Faqet : 592
  • Formati : Letër
  • ISBN : 978-8821426230

23744 LEKË

Dermatologia pediatrica

Diferencat morfo-funksionale midis lëkurës së neonatit dhe fëmijës dhe atë të të rriturve përcaktojnë karakteristika specifike klinike, të cilat shpesh e bëjnë diagnozën të vështirë. Pas disa nyjeve të embriologjisë së lëkurës, vëllimi analizon në mënyrë të qartë dhe të kujdesshme karakteristikat anatomike, strukturore dhe fiziologjike të fëmijëve. Në vijim janë trajtuar sëmundjet kryesore dermatologjike të interesit pediatrik, me theks të veçantë në dermatozën neonatale, genodermatozën, sëmundjet eritemë-skuamoze, ekzematoze, alergjike ose hipersensitive. Kapituj shumë të rëndësishëm u dedikohen edhe sëmundjeve bulloze të patogjenezës autoimune dhe sëmundjeve të aneksuara. Ka edhe tematika , të tilla si dermatoza në lëkurën e zezë, manifestimet lëkurore në AIDS pediatrike, dermocosmetologjia infantile, entomodermatoza tek fëmijët dhe sëmundja Lyme. Kapitulli i dedikuar për terapinë në mënyrë sistematike nxjerr në pah barnat më moderne. Rëndësi të madhe i jepet implikimeve psikologjike të sëmundjeve dermatologjike tek fëmijët dhe adoleshentët.

23744 LEKË

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: 344. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion