foto kryesore

DETAJET

Trajtimet pediatrike në dentistri: probleme dhe zgjidhje

Qëllimi i kursit është t'iu ofrojë stomatologëve mjete të përditësuara, të dobishme për trajtimin e problemeve që mund të ndeshen në trajtimin e pacientëve të vegjël.
Temat e pesë moduleve do të mbulojnë aspekte të ndryshme të praktikës pedodontike, përfshirë diagnostikimin dhe terapinë interceptive të klasave të treta në moshën e zhvillimit, një qasje praktike ndaj keqformimeve vaskulare të zonës së kokës dhe të qafës, ndikimin e molarit të dytë të qumështit dhe patologjinë orale të pacientit pediatrik. Të gjithë autorët e kursit janë ekspertë në fushën e stomatologjisë pediatrike në Itali. Trajtimi i pacientëve të vegjël paraqet më shumë se një vështirësi për profesionistin, jo vetëm përsa i përket menaxhimit psikologjik të fëmijëve, që janë shpesh jo bashkëpunues. Kursi synon t'i ofrojë dentistit një sërë mjetesh për t'u përballur me më shumë se një situatë që kërkon aftësi specifike, si: malokluzionet dhe çrregullimet e erupsionit, çrregullimet me origjinë vaskulare dhe lezionet e mukozës, si dhe patologjitë endodontike.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: Dent-pediatri. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion