Krka-Logo

DETAJET

Gratis!

PROM dhe PREM: ndarja e vlerave të trajtimeve

Presionet mbi sistemin shëndetësor po rriten pandërprerë në të ashtuquajturat vende të përparuara, për shkak të rritjes së disponueshmërisë terapeutike, shtimit të kërkesave në shëndetësi dhe burimeve të pamjaftueshme. Jo edhe aq për shkak të uljes së investimeve, përkundrazi: shpenzimet për kujdesin shëndetësor po rriten vazhdimisht, por kënaqësia e ofruesve, profesionistëve, pacientëve dhe qytetarëve është në rënie. Ky është një paradoks që nuk ka ndodhur më parë në historinë e sistemeve të kujdesit shëndetësor dhe që na kërkon të pyesim veten në terma multidisiplinarë se çfarë vlere ka shëndetësia sot dhe të përgjigjemi konkretisht se si ta prodhojmë atë. Vlera e prodhuar nga ndërhyrjet shëndetësore (qoftë ndërhyrje të vetme apo procese të integruara diagnostiko-terapeutike), duhet të matet përmes treguesve të duhur: të efektivitetit klinik, të qëndrueshmërisë ekonomike dhe të përfitimit që kanë ata që janë të përfshirë drejtpërdrejt: pacientët. Përdorimi i instrumenteve shkencore PROM (Rezultatet e raportuara nga pacienti) dhe PREM (Përvojat e raportuara nga pacienti) synon të integrojë në vlerësimet tradicionale edhe këndvështrimin e pacientëve. Këto instrumente do të ofrojnë një këndvështrim të privilegjuar mbi dobitë aktuale të përftuara ose të papërftuara nga trajtimet që janë marrë, jo në kuptimin teknik, por më tepër në lidhje me atë që ka më shumë rëndësi në jetën e zakonshme: mirëmbajtjen e funksioneve të rëndësishme dhe cilësinë e jetës.

Gratis!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: PROM-PREM. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion