Krka-Logo
Krka-Logo

DETAJET

Gratis!

Marrëdhënia mjek-pacient në epokën dixhitale

"Revolucioni dixhital” ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në mjekësi dhe në shkencë. Njohja dhe të kuptuarit se si kanë ndikuar teknikat dixhitale në mënyrën e diagnostikimit dhe të trajtimit të pacientëve është një proces themelor për ristrukturimin e marrëdhënies midis një profesionisti të kujdesit shëndetësor dhe protagonistit të pavullnetshëm të çdo aktiviteti në mjekësi. Menaxhimi i Big Data, zhvillimi eksponencial i teknikave të Inteligjencës Artificiale dhe shkuarja, gjithnjë e më shumë drejt një mjekësie të personalizuar, kërkojnë një analizë të kujdesshme dhe të saktë në lidhje me mënyrën se si mund ta ndryshojnë këto transformime rolin e mjekut, të kuptuarit e sëmundjes, perceptimin dhe përvojën e pacientëve dhe në përgjithësi, të qytetarëve, ndaj çështjeve shëndetësore. Ky kurs është i dobishëm për profesionistët e kujdesit shëndetësor të cilët, në kontekstin e “revolucionit dixhital”, duhet të ripërcaktojnë marrëdhëniet me pacientin dhe ndikimet e këtij revolucioni mbi shoqërinë, mjekun dhe pacientin.

Gratis!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: Dixhital-AL. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion