holl

DETAJET

    Gjuha:
  • Botimi : I trembëdhjetë,10 shkurt 2017
  • Faqet : 1392
  • Formati : Letër
  • ISBN : 9788821442377

10125 LEKË

GUYTON E HALL – Fisiologia medica (XIII ed. ) + Test di autovalutazione

"Guyton e Hall Fisiologia medica" botim i trembëdhjetë është plotësisht  i rishikuar nga John E. Hall, i cili ka punuar me Arthur C. Guyton për mbi 25 vjet, dhe tregon përparime të fundit në të kuptuarit e shumë proceseve fiziologjike, sidomos në nivel molekular. Bazat e fiziologjisë janë përfshirë në diskutimin e gjetjeve të reja në mekanizmat homeostatik dhe disfunksionet e tyre në rast të sëmundjes. Të gjithë kapitujt janë përditësuar dhe ikonografia tashmë e pasur është zgjeruar për të ilustruar temat e reja. Mësimi është favorizuar nga përdorimi i një skicimi grafik me dy trupa tipografikë të ndryshëm: trupi i madh nënvizon nocionet themelore, ndërsa ai i vogël, në një sfond të ngjyrosur, nxjerr në pah njohuritë mbi konceptet anatomike, kimike dhe klinike. Mbledhja e testeve të vetëvlerësimit me zgjedhje të shumëfishta që shoqëron tekstin është mjet ideal për studentët që duan të kontrollojnë përgatitjen e tyre për provimin e fiziologjisë.. Pyetjet, të ndara sipas temës, lejojnë të vlerësojnë si memorizimin e koncepteve dhe aftësinë për të integruar informacionin në sistemet e ndryshme të trupit, në homeostazë dhe në patofiziologji.

10125 LEKË

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: 173. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion