Placeholder
Krka-Logo

DETAJET

Gratis!

Elementet e mjekësisë së urgjencës për profesionet shëndetësore

Njohja e elementeve kryesore që lidhen me Mjekësinë e Urgjencës është një element bazë për profesionistët e kujdesit shëndetësor, të cilët, për shkak të fushës së tyre të ekspertizës, e gjejnë veten duke menaxhuar gjendje klinike që kërkojnë një qasje metodologjike specifike dhe në kohë, si për diagnostikim, ashtu edhe për strategjinë terapeutike, ruajtjen dhe/ose rikthimin e funksioneve kryesore jetësore. Është thelbësore të kuptohen teknikat praktike të ndërhyrjes përmes një qasjeje të qartë dhe të synuar në përputhje me parimet e emergjencës dhe të çështjeve thelbësore, të përshtatshmërisë dhe efektivitetit. Qasja korrekte ndaj pacientit në kontekstin e skenarëve të ndryshëm që hasen zakonisht në operacionet e përditshme, nga situatat më të thjeshta, deri tek ato potencialisht fatale, është një element i domosdoshëm për të përcaktuar evolucionin e një gjendjeje specifike klinike.

Gratis!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: Urgjenca. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion