human

DETAJET

  Gjuha:
 • Botimi : I dhjetë, 6 prill 2015
 • Faqet : 560
 • Formati : Letër
 • ISBN : 978-0323313384

8533 LEKË

The Developing Human E-Book: Clinically Oriented Embryology

"The Developing Human: Clinically Oriented Embryology"   një rishikim gjithëpërfshirës dhe lehtësisht i kuptueshëm për tema komplekse. Përshkrimet e shkruara qartë dhe të strukturuara përfshijnë vetëm informacionin që nevojitet, ndërsa rreth 600 ilustrime ndihmojnë në sigurimin e një udhëzuesi të orientuar klinikisht, duke shfrytëzuar një metodë javore për një përshkrim të zhvillimit të organit dhe sistemit të fetusit.
 • Prezantimet e rasteve klinike, në kuti të veçanta, tregojnë se si konceptet embriologjike lidhen me praktikën klinike dhe janë ideale për përgatitjen e USMLE Hapi 1.
 • Detajon se si zbulimet në biologjinë molekulare kanë ndikuar në praktikën klinike, duke përfshirë zhvillimin e teknikave të reja të sofistikuara siç janë teknologjia e ADN-së  dhe manipulimi i qelizave staminale.
 • Mbulon zhvillimet e fundit të embriologjisë, duke përfshirë embriogjenezën normale dhe anormale, shkaqet e defekteve të lindjes dhe rolin e gjeneve në zhvillimin embrional.
 • Shqyrtimi i pyetjeve dhe përgjigjeve në fund të çdo kapitulli lejojnë përgatitje efektive të provimeve.
 • Figurat tredimensionale të reja në këtë edicion ndihmojnë studentët të kuptojnë në mënyrë vizuale  lëndën.
 • Pyetje vlerësimi të reja dhe tërësisht të rishikuara nga Mark Torchia.
 • Paraqet një përshkrim të besueshëm të embrionologjisë nëpër të gjitha fazat e zhvillimit.
   

8533 LEKË

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: 228. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion