9780723437673

DETAJET

    Gjuha:
  • Botimi : I katërt, 9 tetor 2012
  • Faqet : 214
  • Formati : Letër
  • ISBN : 9780723436201

4588 LEKË

Crash Course Gastrointestinal System, 4th Edition

Botimi i përditësuar i “Gastrointestinal System, 4th Edition” vjen me një vlerë të shtuar: ka trajtën e një kursi intensiv ku mund të kërkoni, rishikoni dhe të përdorni vlerësimin interaktiv për të testuar të kuptuarit tuaj. Gjeni të gjitha informacionet që ju nevojiten në një vend të vetëm, kurseni kohë dhe kalojini me sukses provimet. Me një formulë fituese prej 15 vitesh, çdo vëllim është shkruar nga mjekë të rinj që më mirë se kushdo tjetër e dinë se ç’duhet për të pasur sukses në provim. Informacioni është i kontrolluar dhe cilësia e garantuar nga ekspertë të fushës. Rezultati: një seri librash që plotësojnë me përpikmëri nevojat tuaja. “Gastrointestinal System” edicioni i katërt, është shoqëruesi juaj i përditshëm në studim dhe një antidot i përsosur për stresin e provimeve! Është një vëllim unik i cili përfshin temat klinike kryesore të të gjithë programit mjekësor. Gjeni të gjitha informacionet që ju nevojiten në një vend të vetëm, kurseni kohë dhe arrini suksesin në provime. Secili kapitull ofron një qasje të integruar të subjektit duke lidhur bashkë tema si anatomia, histologjia, fiziologjia dhe farmakologjia. Ky botim i ri gjithashtu përfshin mbulim të gjerë klinik me materiale shtesë mbi sëmundjet e zakonshme të traktit gastrointestinal dhe menaxhimin e tyre, ekzaminimin dhe investigime të mëtejshme. Duke filluar me "Objektivat e të mësuarit, çdo kapitull ju ofron një mbulim të plotë të kurrikulës ndërkohë shmang detaje të panevojshme. Në fund një seksion i vlerësimit të njohurive, që ju lejon të matni progresin dhe të testoni performancën tuaj.

4588 LEKË

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: 11. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion