16

DETAJET

    Gjuha:
  • Botimi : I katërt, 27 korrik 2012
  • Faqet : 152
  • Formati : Letër
  • ISBN : 9780723436232

4160 LEKË

Crash Course Endocrinology, 4th Edition

Kursi intensiv “Endocrinology” edicioni i katërt, është shoqëruesi juaj i përditshëm në studim dhe një antidot i përsosur për stresin e provimeve! Është një vëllim unik i cili përfshin temat klinike kryesore të të gjithë programit mjekësor. Gjeni të gjitha informacionet që ju nevojiten në një vend të vetëm, kurseni kohë dhe arrini suksesin në provime. Me një formulë fituese prej 15 vitesh, çdo vëllim është shkruar nga mjekë të rinj që më mirë se kushdo tjetër e dinë se ç’duhet për të pasur sukses në provim. Informacioni është i kontrolluar dhe cilësia e garantuar nga ekspertë të fushës. Rezultati: një seri librash që plotësojnë me përpikmëri nevojat tuaja. Secili kapitull ofron një qasje të integruar të subjektit duke lidhur bashkë tema si anatomia, histologjia, fiziologjia dhe farmakologjia. Ky botim i ri trajton në mënyrë të zgjeruar sëmundjet dhe komplikacionet, vlerësimin klinik dhe ekzaminime të ndryshme. Çdo kapitull ju ofron një mbulim të plotë të kurrikulës ndërkohë shmang detaje të panevojshme dhe shpesh ngatërruese. Kursi intensiv “Endocrinology” është rishikuar me kujdes për të reflektuar kërkesat e programeve mjekësore të sotme, duke përfshirë edhe një mbulim të gjerë të fushave kryesore të diabetit.

4160 LEKË

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

PËRSHKRIMI

COD: 13. Categoria: %s .
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Autor

Profili Writer nuk është në dispozicion